bok


Kategoria: Funkcja matematyczna     #

Abs zwraca wartość absolutną liczby.


Składnia

Abs(n)

 

Objaśnienia

  • n - dowolna liczba

 

Przykłady

Abs(-4)

[Wynik=4]
Powrót