bok


Kategoria: Instrukcja    D

ALLOCATE CURSOR służy do łączenia w dynamicznym SQLu kursora z instrukcją SELECT, przygotowaną wcześniej za pomocą instrukcji PREPARE.

 

Składnia

ALLOCATE CURSOR nazwa [ INSESITIVE ] [ SCROLL ] CURSOR FOR instrukcja

 

Objaśnienia

  • nazwa - nazwa kursora
  • INSENSITIVE - definiuje kursor niewrażliwy. Zawartość kursora pozostanie niezmieniona aż do jego usunięcia, wszystkie zmiany w tabelach   będą przez kursor ignorowane
  • SCROLL - umożliwia pobieranie wierszy z otwartego kursora w dowolnej kolejności
  • instrukcja - nazwa przygotowanej instrukcji SELECT

 

Przykłady

  ALLOCATE CURSOR FOR :instr2 ;

[użytkownik Marek łączy się z bazą Magazyn]
Powrót