bok

alterd.jpg (11188 bytes)


Kategoria: Instrukcja

ALTER DOMAIN zmienia właściwości istniejącej domeny stworzonej instrukcją CREATE DOMAIN. Zmiany widoczne są natychmiast. Instrukcja może być wykonywana tylko przez właściciela schematu, w którym znajduje się domena.

 

Składnia

ALTER DOMAIN nazwa { [SET DEFAULT domyślna_wartość] | [DROP DEAFULT] | [ADD ograniczenia] | DROP CONSTRAINT nazwa] }

 

Objaśnienia

  • nazwa - nazwa domeny, której definicję chcemy zmienić
  • domyślna_wartość - określa domyślną wartość dla kolumn w domenie
  • DROP DEFAULT - kasuje istniejącą wartość domyślną dla kolumn w domenie
  • ADD ograniczenia - dodaje nowe ograniczenie do domeny, stosuje się tu słowo kluczowe CHECK
  • DROP CONSTRAINT nazwa - kasuje ograniczenia o podanej nazwie

 

Przykłady

ALTER DOMAIN numery ADD sprawdz CHECK (VALUE Between 0 And 100);

[ogranicza zakres wartości wstawianych do domeny numery do liczb między 0 a 100]

 
Powrót