bok


Kategoria: Predykat

ANY stosowany jest w podzapytaniach. Służy do wybierania tych rekordów w głównym zapytaniu , które spełniają porównanie z dowolnym rekordem z podzapytania.

Uwaga: Predykat ANY pochodzi ze starszych wersji SQL. Nadal można go stosować, jednak obecnie częściej używa się predykat SOME!


Składnia

wyrażenie [ ALL | ANY | SOME ] (instrukcja)

 

Objaśnienia

  • instrukcja - dowolna instrukcja SELECT
  • wyrażenie - wyrażenie wraz z operatorem porównania
  • ALL
  • SOME

 

Przykłady

SELECT nazwisko, rok_urodz FROM studenci WHERE rok_urodz > ANY (SELECT rok_urodz FROM studenci WHERE miasto = "Warszawa");

 [pokazuje nazwiska i rok urodzenia studentów, którzy są młodsi od przynajmniej jednego studenta z Warszawy]


Przykład w Ms Access 97
Powrót