bok


Kategoria: Predykat

BETWEEN sprawdza, czy wartość wyrażenia jest zawarta w określonym przedziale wartości. Gdy wartość wyrażenia mieści się w tym  przedziale zwrócona zostanie wartość TRUE; w przeciwnym razie, zwraca wartość FALSE. Jeśli któraś z  porównywanej wartości jest NULL zwrócona zostania wartość UNKNOW. Można też użyć operatora logicznego Not, aby sprawdza warunek przeciwny. Stosuje się go przede wszystkim po klauzuli WHERE.


Składnia

wyrażenie [Not] BETWEEN wartość1 AND wartość2

 

Objaśnienia

  • wyrażenie - wyrażenie zawierające dane do sprawdzenia.
  • wartość1, wartość2 - jedna lub kilka wartości, z którymi porównywane jest wyrażenie.
  • Not

 

Przykłady

  SELECT * FROM studenci WHERE DataObrony BETWEEN #02-04-98# AND #09-09-98#;
   
  
[pokazuje dane o studentach, którzy bronili pracę między  02-04-98 a 09-09-98]


Przykład w Ms Access 97
Powrót