bok


Kategoria: Typ danych     #

W MS Access w tym typie może być przechowywany dowolny typ danych. Nie jest wykonywana żadna translacja danych (na przykład na tekst).  Zajmuje w pamięci 1 bajt na każdy znak.
Powrót