bok


Kategoria: Typ danych (BIT STRING)

Łańcuch liczb binarnych o stałej długości. Próba wstawienia do tabeli łańcucha krótszego bądź dłuższego od zadeklarowanego spowoduje błęd. Domyślnie rozmiar wynosi 1. 

W MS Access typ BIT oznacza wartości Tak i Nie oraz pola zawierające tylko jedną z dwóch wartości. Zajmuje w pamięci 1 bajt. W innych odmianach  SQL odpowiednikiem jest typ BOOLEAN.

Składnia

BIT(rozmiar)
Powrót