bok


Kategoria: Typ danych     #

W MS Access liczba całkowita z przedziału od 0 do 255. Zajmuje w pamięci 1 bajt.
Powrót