bok


Kategoria: Funkcja matematyczna     #

Ceil zwraca najmniejszą liczbę całkowitą większą  lub równą podanej.


Składnia

Ceil(n)

 

Objaśnienia

  • n - dowolna liczba

 

Przykłady

Ceil (13.8)

[Wynik=14]
Powrót