bok


Kategoria: Typ danych (CHARACTER STRING)

Ciąg znaków o stałej długości nie większej niż podany rozmiar. Maksymalny rozmiar może wynosić 255. Domyślnie przyjmowana jest wartość 1. Łańcuchy znaków o krótszej długości niż zadeklarowany rozmiar  wypełniane są spacjami.   Każdy znak zajmuje w pamięci 1 bajt. Spotykana jest również nazwa CHARACTER.


Składnia

CHAR[(rozmiar)]

 
Powrót