bok


Kategoria: Funkcja znakowa     #

Chr zwraca znak o podanym kodzie ASCII.


Składnia

Chr(n)

 

Objaśnienia

  • n -  liczba

 

Przykłady

Chr(66)

[Wynik="B"]
Powrót