bok


Kategoria: Instrukcja

CONNECT służy do nawiązania połączenia z bazą danych. Jeśli użytkownik łączy się ponownie z bazą, stare połączenia zostaje uśpione, a nowe staje się bieżącym. Rozłączenie nastepuje instrukcją DISCONNECT.

 

Składnia

CONNECT TO { [AS nazwa] [USER użytkownik] dodatkowe_specyfikacje } DEFAULT

 

Objaśnienia

  • nazwa - nazwa połączenia
  • użytkownik - nazwa użytkownika
  • dodatkowe_specyfikacje - dodatkowe specyfikacje środowiskowe czyli parametry połączenia jak np. typ serwera, protokołów etc...
  • DEFAULT - niektóre implementacje SQL posiadają standardowe ustawienia środowiskowe SQL oraz nazwy połączeń i użytkownika i nie jest konieczne ich wpisywanie. Wtedy stosuje się tą opcję.

 

Przykłady

  CONNECT TO Magazyn USER Marek ;

[użytkownik Marek łączy się z bazą Magazyn]
Powrót