bok


Kategoria: Funkcja agregacji

Count zwraca liczbę rekordów, w których wyrażenie nie ma wartości NULL. Jeżeli jednak użyty zostanie metaznak *, to funkcja Count obliczy całkowitą liczbę rekordów, w tym i zawierających wartości puste.


Składnia

Count(wyrażenie)

 

Objaśnienia

  • wyrażenie -  dowolne wyrażenie znakowe wskazujące na pole, z którego dane chcemy wykorzystać lub zbiór wartości.

 

Przykłady

SELECT Count(Nazwisko) AS [StanZatrudnienia] FROM Pracownicy ;

[pokazuje liczbę wszystkich nazwisk w tabeli 'Pracownicy' w nowej kolumnie o nazwie 'StanZatrudnienia']


Przykład w Ms Access 97