bok


Kategoria: Instrukcja

CREATE ASSERTION służy do tworzenia asercji. Usunąć można ją instrukcją DROP ASSERTION


Składnia

CREATE ASSERTION nazwa CHECK predykat [atrybuty_asercji]

 

Objaśnienia

  • nazwa - nazwa asercji
  • predykat - dowolny predykat stosowany np. w celu sprawdzenia czy określonatabela nie jest pusta
  • atrybuty_ogranicznia - pozwala określić czy dana asercja ma być opóźniana, domyślnie nie

 

Przykłady

CREATE ASSERTION Sprawdz CHECK (student.czesne IS NOT NULL);

[stworzono asercję na tebeli 'student' zapewniającą że kolumna 'czesne' musi mieć jakąś wartość]
Powrót