bok

polecenie


Kategoria: Instrukcja

CREATE COLLATION służy do tworzenia sekwencji porównującej (porównania) , umożliwiające sortowanie łańcucha znaków.

 

Składnia

CREATE COLLATION nazwa FOR zbiór_znakowy FROM porównanie_źródłowe 

 

Objaśnienia

  • nazwa - nazwa tworzonego porównania
  • zbiór_znakowy - nazwa zbioru znakowego dla którego definiujemy porównanie
  • porównanie_ źródłowe - nazwa porównania, z którego zostanie pobrana sekwencja porównująca, może znajdować się w innym schemacie. Inne możliwe opcje: DESC (nazwa) - porównanie o podanej nazwie zostanie odwrócone, DEFAULT - porównanie będzie zgodne z kolejnością znaków w zbiorze znaków, TRANSLATION nazwa - zastosowanie translacji (konwersji zbiorów znakowych) o podanej nazwie

 

Przykłady

CREATE COLLATION Pogrubienie_Zwykle FOR Bold FROM DESC(ASCII) ;

[tworzy porównanie 'Pogrubienie_Zwykle' oparte na zbiorze  znaków 'Bold' o kolejnosci sortowania odwrotnej niż w zbiorze ASCII]
Powrót