bok

created.jpg (10381 bytes)


Kategoria: Instrukcja

CREATE DOMAIN tworzy w bazie nową domenę. Można ją następnie zmodyfikować instrukcją ALTER DOMAIN lub usunąć DROP DOMAIN.

 

Składnia

CREATE DOMAIN nazwa [AS] typ  DEFAULT domyślna_wartość [definicja_ograniczenia] [COLLATE ...]

 

Objaśnienia

 

Przykłady

CREATE DOMAIN numery AS INTEGER DEAFAULT=NULL ;
Powrót