bok

createt.jpg (9666 bytes)


Kategoria: Instrukcja

CREATE TABLE tworzy tabelę (zwykłą lub tymczasową). Może ona być następnie modyfikowana instrukcją ALTER TABLE bądź usunięta DROP TABLE.

 

Składnia

CREATE [ { GLOBAL | LOCAL } TEMPORARY ] TABLE nazwa { definicja_kolumny | [ograniczenie_tabeli] } [ ON COMMIT { DELETE | PRESERVE } ROWS]

 

Objaśnienia

 

Przykłady

CREATE TABLE Klienci2 ( id_klienta LONG,
imie CHAR,
nazwisko CHAR,
data_ur DATE,
ulica CHAR,
miasto CHAR );

[tworzy podstawową tabelę o nazwie 'Klienci2' z 6 kolumnami]


Przykład w Ms Access 97
Powrót