bok


Kategoria: Instrukcja

CREATE TRANSLATION służy do tworzenia translacji (konwersji) jednego zbioru znakowego na drugi. Do stosowania translacji używa się funkcji Translate. Standardowo każda implementacja SQL zawiera domyślną translację.


Składnia

CREATE TRANSLATION nazwa FOR zbiór_znaków_1 TO zbiór_znaków_2 FROM nazwa | EXTERNAL ('nazwa')

 

Objaśnienia

  • nazwa - nazwa tworzonej translacji
  • zbiór_znaków_1 - źródłowy zbiór znaków
  • zbiór znaków 2 - docelowy zbiór znaków
  • FROM nazwa - nazwa domyślnej traslacji
  • EXTERNAL nazwa  - nazwa zewnętrznej translacji

 

Przykłady

CREATE TRANSLATION translacja1 FOR ASCII TO zbiór2 FROM EXTERNAL ('konwersja')

[tworzy zewnętrzną translację na zbiorze znakowym ASCII pod nazwa 'translacja1', zbiór wynikowy będzie miał nazwę 'zbiór2']
Powrót