bok


Kategoria: Instrukcja

CREATE VIEW służy do tworzenia nowego widoku. Usunąć można go instrukcją DROP VIEW. Widok, w którym zmiany zapisywane są do tabeli zasadniczej nazywa sie modyfikowalnym.  Widok może być utworzony tylko przez właściciela schematu, którego ma być częścią.


Składnia

CREATE VIEW nazwa [lista_kolumn] AS (instrukcja [ WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION)

 

Objaśnienia

  • nazwa - nazwa tworzonego widoku
  • lista kolumn - nazwy kolumn używanych w danym widoku. Stosuje się gdy nie chcemy, aby nazwy kolumn były takie jak w tabelach podstawowych.
  • instrukcja - zapytanie tworzone za pomocą standardowej instrukcji SELECT
  • WITH CHECK OPTION - stosowane tylko w modyfikowalnych widokach, powoduje sprawdzanie czy instrukcje UPDATE lub INSERT nie wstawiają do zasadniczej  tabeli wierszy, które powinny zostać  włączone do widoku
  • WITH CASCADED CHECK OPTION - powoduje że sprawdzane są wszystkie kryteria według których pobierane są wiersze do widoku (moze istnieć kilka warstw widoków między tworzonym widokiem a tabelą)
  • WITH LOCAL CHECK OPTION - powoduje że sprawdzane są tylko lokalne kryteria danego widoku  

 

Przykłady


CREATE VIEW zestaw_cen (id_towaru, nazwa, roznica_cen) (AS SELECT id_towaru, nazwa, max_cena - min_cena FROM ceny WHERE cena_pocz - cena_konc) ;

[tworzy widok o nazwie 'zestaw_cen' w trybie tylko do odczytu, oparty na tabeli 'ceny', przedstwiający różnicę cen towarów]
Powrót