bok


Kategoria: Typ danych     #

W MS Access skalowana liczba całkowita z przedziału od    - 922 337 203 685 477,5808 do 922 337 203 685 477,5807. Zajmuje w pamięci 8 bajtów.
Powrót