bok


Kategoria: Typ danych     #

W MS Access wartość oznaczająca datę lub godzinę z przedziału lat od 100 do 9999. Zajmuje  8 bajtów w pamięci. W standardzie SQL-92 odpowiednikiem jest typ TIMESTAMP.
Powrót