bok


Kategoria: Instrukcja   D I

DECLARE CURSOR  służy do tworzenia kursora. Otwiera się go instrukcją OPEN.

 

Składnia

DECLARE nazwa [ INSENSITIVE ] [SCROLL] CURSOR FOR instrukcja

 

Objaśnienia

  • nazwa - nazwa kursora
  • INSENSITIVE - definiuje kursor niewrażliwy. Zawartość kursora pozostanie niezmieniona aż do jego usunięcia, wszystkie zmiany w tabelach   będą przez kursor ignorowane
  • SCROLL - umożliwia pobieranie wierszy z otwartego kursora w dowolnej kolejności
  • instrukcja - standardowa instrukcja SELECT

 

Przykłady

DECLARE studenci_1974 INSENSITIVE CURSOR FOR SELECT id_studenta, nazwisko FROM studenci WHERE data_ur='1974' ;


[tworzy niewrażliwy kursor o nazwie 'studenci_1974' z informacjami o studentach urodzonych w roku 1974]




Powrót