bok


Kategoria: Predykat

DISTINCT jest używany wraz z instrukcją SELECT.   Określa, że wiersze powtarzające się powinny zostać usunięte przed zwróceniem ich na zewnątrz. Dwa wiersze traktuje się jako równe jeśli wszystkie wartości dla każdej z kolumn zwracanych rozkazem SELECT są sobie równe.

 

Składnia

SELECT DISTINCT FROM wyrażenie_tabelowe

 

Objaśnienia

 

Przykłady

SELECT DISTINCT nazwisko FROM studenci ;

[pokaże nazwiska studentów, jeśli kilku będzie nosiło to samo nazwisko wyświetlony będzie tylko jeden)


Przykład w Ms Access 97
Powrót