bok


Kategoria: Predykat     #

W Ms Access DISTINCTROW jest używany wraz z instrukcją SELECT. Powoduje, że  pomijane są dane powtarzające się na podstawie całych rekordów, a nie jedynie wybranych kolumn. Predykat DISTINCTROW  musi być stosowany  w zapytaniach opartych na kilku tabelach, ale nie mogą być wybierane kolumny ze wszystkich tabel.

 

Składnia

SELECT DISTINCTROW FROM wyrażenie_tabelowe

 

Objaśnienia

  • wyrażenie_tabelowe - nazwa tabeli lub tabel zawierających pobierane dane
  • SELECT
  • FROM

 

Przykłady

SELECT DISTINCTROW nazwisko FROM pracownicy INNER JOIN zamowienia
ON pracownicy.ID_klienta = zamowienia.ID_klienta;

[pokazuje pracowników którzy dokonali choć jednego zamówienia]


Przykład w Ms Access 97
Powrót