bok


Kategoria: Typ danych     #

W MS Access wartość zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji z zakresu od  - 1,79769313486232E308 do  - 4,94065645841247E-324 dla wartości ujemnych, od 4,94065645841247E-324 do 1,79769313486232E308 dla wartości dodatnich oraz 0. Zajmuje w pamięci 8 bajtów.
Powrót