bok


Kategoria: Instrukcja

DROP CHARACTER SET usuwa zbiór znakowy utworzony instrukcją CREATE CHARACTER SET. Instrukcja może być wykonana tylko przez właściciela schematu , w którym znajduje się dany zbiór znakowy.


Składnia

DROP CHARACTER SET nazwa

 

Objaśnienia

  • nazwa - nazwa zbioru znakowego do usunięcia

 
Powrót