bok

dropd.jpg (9788 bytes)


Kategoria: Instrukcja

DROP DOMAIN usuwa domenę stworzoną instrukcją CREATE DOMAIN. Instrukcja może być wykonywana tylko przez właściciela schematu, w którym znajduje się domena.

 

Składnia

DROP DOMAIN nazwa CASCADE | RESTRICT

 

Objaśnienia

 

Przykłady

DROP DOMAIN numery RESTRICT;

[usuwa domene 'numery' o ile nie jest ona używana]
Powrót