bok

dropt.jpg (8398 bytes)


Kategoria: Instrukcja

DROP TABLE usuwa tabelę stworzoną instrukcją CREATE TABLE. Instrukcja może być wykonywana tylko przez właściciela schematu, w którym znajduje się dana tabela.

 

Składnia

DROP TABLE nazwa CASCADE | RESTRICT

 

Objaśnienia

 

Przykłady

DROP TABLE Klienci2 RESTRICT;

[usuwa tabelę 'klienci' o ile nie jest w danym momencie wykorzystywana]


Przykład w Ms Access 97
Powrót