bok


Kategoria: Instrukcja    D

EXECUTE służy do wykonywania przygotowanej instrukcji SQL (stworzonej instrukcją PREPARE).

 

Składnia

EXECUTE [ GLOBAL | LOCAL ] instrukcja 
[INTO (parametr,...)  | {SQL DESCRIPTOR [ GLOBAL | LOCAL ] nazwa}]
[USING (parametr,...) | {SQL DESCRIPTOR [ GLOBAL | LOCAL ] nazwa}]

 

Objaśnienia

  • EXECUTE GLOBAL instrukcja - instrukcja o podanej nazwie będzie dostępna dla wszystkich innych w aktualnej sesji SQL
  • EXECUTE LOCAL instrukcja - instrukcja o podanej nazwie będzie dostępna tylko lokalnie, opcja domyślna

  • INTO  - wskazuje gdzie będą przechowywane wyniki przygotowanej instrukcji, podane parametry są parametrami wyjściowymi instrukcji
  • USING - wskazuje skąd należy pobrać parametry wejściowe przygotowanej instrukcji, jest to lista parametrów lub nazwa obszaru deskryptora
  • nazwa - nazwa deskryptora
  • SQL DESCRIPTOR GLOBAL nazwa - obszar deskryptora o podanej nazwie będzie miał zakres globalny, będzie więc dostępny dla wszystkich obiektów w aktualnej sesji SQL
  • SQL DESCRIPTOR LOCAL nazwa - obszar deskryptora o podanej nazwie będzie miał zakres tylko lokalny

 

Przykłady

  EXECUTE instrukcja1 USING :nazwa, :miejsce_urodz INTO LOCAL deskryptor3;

[wykonywana jest instrukcja o nazwie 'instrukcja1', dwa parametry są przekazywane do lokalnego deskryptora o nazwie 'deskryptor3']
Powrót