bok


Kategoria: Instrukcja    D

EXECUTE IMMEDIATE służy do przygotowania i wykonania instrukcji SQL. Odpowiada więc  dwóm instrukcjom: PREPARE i EXECUTE, jednak  z pewnymi ograniczeniami. Nie można raz przygotowanej instrukcji  wykonywać wiele razy ani stosować parametrów wejściowych i wyjściowych.

 

Składnia

EXECUTE IMMEDIATE zmienna

 

Objaśnienia

  • zmienna - zmienna instrukcji SQL, łańcuch znaków odwołujacy się do textu z instrukcją SQL
Powrót