bok


Kategoria: Predykat

EXISTS jest używany w podzapytaniach . Za jego pomocą określa się czy podzapytanie zwróciło jakiekolwiek rekordy.


Składnia

[Not] EXISTS (instrukcja)

 

Objaśnienia

  • instrukcja - dowolna instrukcja SELECT

 

Przykłady

SELECT imie, nazwisko FROM studenci WHERE EXISTS (SELECT Id_wypozyczenia FROM wypozyczenia WHERE wypozyczenia.Id_studenta = studenci.id_studenta);

[pokazuje imiona i nazwiska studentów, którzy dokonali przynajmniej jednego wypożyczenia]
Powrót