bok


Kategoria: Funkcja matematyczna     #

Floor zwraca największą liczbę całkowitą mniejszą  lub równą podanej.


Składnia

Floor(n)

 

Objaśnienia

  • n - dowolna liczba

 

Przykłady

Floor(13.8)
Powrót