bok


Kategoria: Instrukcja

GET DIAGNOSTIC zwraca informacje diagnostyczne o poprzednio wykonanej instrukcji. Służy do uzyskania informacji o błędach oraz ostrzeżeń o możliwości zaistnienia błędu. Informacje te są przechowywane w obszarze diagnostycznym transakcji deklarowanym przy instrukcji SET TRANSACTION. Instrukcja GET DIAGNOSTIC ma różne postacie w zależności od implementacji SQL lub nie występuje wogóle.


Składnia

GET DIAGNOSTIC elementy_informacji_o_instrukcji | informacja_warunkowa

 

Objaśnienia

  • elementy_informacji_o_instrukcji - zawiera dane o instrukcji np. rodzaj instrukcji (słowa kluczowe: DYNAMIC_FUNCTION lub COMMAND_FUNCTION), ilość przetwarzanych rekordów etc.
  •  informacja_warunkowa - zwraca kody błędów SQL i inne informacje o zaistniałych konfliktach

 

Przykłady

GET DIAGNOSTIC
: ilość_błedów = NUMBER
: przepełnienie = MORE
: rodzaj_instrukcji = COMMAND_FUNCTION ;

[zwraca informacje o poprzednio wykonanej instrukcji: ilość błędów, czy mieszczą się one w obszarze diagnostycznym, rodzaj funkcji]
Powrót