bok


Kategoria: Klauzula

GROUP BY scala rekordy o tych samych wartościach wskazanych na liście kolumn przy instrukcji SELECT. Klauzula ta nie jest obowiązkowa. Bardzo często łączy się ją z funkcjami agregacji oraz z klauzulą HAVING, która pozwala przefiltrować rekordy po ich zgrupowaniu.


Składnia

SELECT lista_kolumn FROM wyrażenie_tabelowe GROUP BY pola_grupowania
[ HAVING ...]

 

Objaśnienia

  • pola_grupowania - nazwy pól użytych do zgrupowania rekordów. Kolejność tych nazw określa ich znaczenie.
  • lista_kolumn - nazwy pól z danymi, które mają być pobrane
  • wyrażenie_tabelowe - nazwa tabeli lub tabel zawierających pobierane dane
  • SELECT
  • FROM
  • WHERE
  • HAVING

 

Przykłady

SELECT Tytuł, Count(Tytuł)AS Ilość FROM Pracownicy WHERE Miejsce_Ur = 'Rzeszów' GROUP BY Tytuł;

[znajduje ilość pracowników posiadających każdy z tytułów, pod uwage brani są tylko ci pracownicy, którzy urodzili się w Rzeszowie]


Przykład w Ms Access 97
Powrót