bok


Kategoria: Klauzula

HAVING pozwala określić, które ze zgrupowanych rekordów mają być wyświetlone. Po zgrupowaniu rekordów klauzulą GROUP BY   pokazywane są te rekordy, które spełniają kryteria klauzuli HAVING.


Składnia

SELECT lista_pól FROM wyrażenie_tabelowe WHERE kryteria GROUP BY pola_grupowania HAVING kryteria_grupowania

 

Objaśnienia

  • kryteria_grupowania - kryteria okręślające, które ze zgrupowanych rekordów mają zostać pokazane
  • lista_pól - nazwy pól z danymi, które mają być pobrane
  • pola_grupowania - nazwy pól użytych do zgrupowania rekordów. Kolejność tych nazw określa ich znaczenie.
  • wyrażenie_tabelowe - nazwa tabeli lub tabel zawierających pobierane dane
  • FROM kryteria - kryteria jakie muszą spełniać rekordy, aby zostały zwrócone przez zapytanie
  • GROUP BY
  • SELECT
  • FROM
  • WHERE

 

Przykłady

SELECT Tytuł, Count(Tytuł) as Total FROM Pracownicy WHERE Region = 'Rzeszów' GROUP BY Tytuł HAVING Count(Tytuł) > 1;

[pokazuje ilość pracowników z Rzeszowa posiadających każdy z tytułów z tym że musi to być liczba większa od jednego]


Przykład w Ms Access 97
Powrót