bok


Kategoria: Predykat

IN  wykorzystywany jest w podzapytaniach. Służy do wybierania w zapytaniu tych rekordów  dla których w podzapytaniu istnieją rekordy o tych samych wartościach. Jeśli chcemy wybrać rekordy, które nie istnieją w podzapytaniu dodaje się słowo kluczowe Not.

Predykat IN stosuje się także w celu sprawdzenia, czy wartość wyrażenia jest równa  dowolnej wartości z podanej listy. Najczęściej występuje po klauzuli WHERE.

Uwaga: Słowo IN w SQL występuje także jako  klauzula!


Składnia

1. wyrażenie1 [Not] IN (instrukcja)

 

2. wyrażenie2 [Not] IN (wartość1, wartość2,...)

 

Objaśnienia

  • instrukcja - dowolna instrukcja SELECT
  • wyrażenie1 - wyrażenie którego wartość jest poszukiwana w zbiorze wyników podzapytania
  • wyrażenie2 - wyrażenie zawierające dane do sprawdzenia.
  • wartość1, wartość2 - jedna lub kilka wartości, z którymi porównywane jest wyrażenie.
  • Not

 

Przykłady

SELECT DISTINCT nazwisko FROM pozyczkobiorca WHERE nazwisko IN (SELECT nazwisko  FROM deponent)

 [pokazuje klientów którzy maja konto i pożyczkę w banku]  SELECT * FROM Studenci WHERE Miasto IN ('Rzeszów','Kraków')

[wybiera wszystkie dane o studentach mieszkających w Rzeszowie lub Krakowie]


Przykład w Ms Access 97
Powrót