bok


Kategoria: Typ danych (EXACT NUMERIC)

Liczba całkowita zazwyczaj z przedziału od  - 32 768 do 32 767. Zajmuje w pamięci 2 bajty. Spotykana jest również nazwa INT.
Powrót