bok

ii


Kategoria: Predykat

LIKE sprawdza, czy wyrażenie znakowe jest identyczne z danym wzorcem. Stosuje się go przede wszystkim po klauzuli WHERE.


Składnia

wyrażenie LIKE wzorzec

 

Objaśnienia

  • wyrażenie - wyrażenie zawierające dane do sprawdzenia
  • wzorzec - ciąg znaków. Można   stosować metaznaki

 

Przykłady

  SELECT * FROM studenci WHERE Nazwisko LIKE '[C-D]*';

[pokazuje dane o studentach, których nazwisko zaczyna się na literę C lub D]


Przykład w Ms Access 97

SELECT imie, nazwisko, nr_telefonu FROM studenci WHERE nr_telefonu LIKE '??34956' ;

[pokazuje imiona, nazwiska i numery telefonów studentów, których numer telefonu kończy się cyframi 34596, a dwie cyfry pierwsze są nieznane]


Przykład w Ms Access 97