bok


Kategoria: Typ danych     #

Typ ten znacznie różni się w zależności od wersji SQL. W Oracle ciąg znaków o długości nie większej niż 65535 znaków. W MS Access  liczba całkowita z przedziału od -2 147 483 648 do 2 147 483 647.
Powrót