bok


Kategoria: Typ danych     #

W MS Access  typ znakowy od 0 do 1,2 GB. Zajmuje w pamięci 1 bajt na każdy znak.
Powrót