bok


Kategoria: Funkcja znakowa     #

Lpad zwraca string 1 uzupełniony do długości n lewostronnie ciągami znaków ze stringu 2. Przy braku stringu 2  przyjmowana jest spacja. Gdy n jest mniejsze od długości stringu 1, zwracane jest n  pierwszych znaków z tekstu string 1.


Składnia

Lpad(string1, n[, string2])

 

Objaśnienia

  • string1, string2 -  ciąg znaków
  • n - dowolna liczba  nieujemna

 

Przykłady

Lpad('SŁOWNIK SQL',24,'INTERAKTYWNY')

[Wynik="INTERAKTYWNY SŁOWNIK SQL"]




Powrót