bok


Kategoria: Funkcja znakowa     #

Ltrim usuwa litery z tekstu string od lewej strony aż do napotkania litery nie należącej do stringu 2. Jeśli string 2 nie jest podany to przyjmowany jest ciąg pusty. W standardzie SQL-92 podobne działanie ma funkcja Trim.


Składnia

Ltrim(string1[, string2])

 

Objaśnienia

  • string1, string2 -  ciąg znaków 

 

Przykłady

Ltrim('INTERAKTYWNY SŁOWNIK SQL','INTERAKTYWNY ')

[Wynik="SŁOWNIK SQL"]

 

LTRIM('zzzzzzzSŁOWNIK SQL','z')

[Wynik="SŁOWNIK SQL"]
Powrót