bok


Kategoria: Funkcja agregacji

Max zwraca maksymalną wartość wyrażenia.


Składnia

Max(wyrażenie)

 

Objaśnienia

  • wyrażenie -  dowolne wyrażenie znakowe wskazujące na pole, z którego dane chcemy wykorzystać lub zbiór wartości

 

Przykłady

SELECT Max(zarobki) AS [Zarobki Maksymalne] FROM pracownicy ;

  [pokazuje najwyższąą wartość z kolumny 'zarobki' w tabeli 'pracownicy w nowej kolumnie 'Zarobki Maksymalne']


Przykład w Ms Access 97