bok


Kategoria: Funkcja agregacji

Min zwraca minimalną wartość wyrażenia.


Składnia

Min(wyrażenie)

 

Objaśnienia

  • wyrażenie -  dowolne wyrażenie znakowe wskazujące na pole, z którego dane chcemy wykorzystać lub zbiór wartości

 

Przykłady

SELECT Min(zarobki) AS [ZarobkiMinimalne] FROM pracownicy ;

 [pokazuje najniższą wartość z kolumny 'zarobki' w tabeli 'pracownicy' w nowej kolumnie 'Zarobki Minimalne']


Przykład w Ms Access 97