bok


Kategoria: Instrukcja    S D

OPEN służy do otwarcia kursora stworzonego instrukcją DECLARE CURSOR. Zamyka go instrukcja CLOSE lub zakończenie transakcji.

 

Składnia

OPEN nazwa 

 

Objaśnienia

  • nazwa - nazwa kursora do otwarcia


Powrót