bok


Informacje o pracy


 • Praca zawiera 170 haseł SQL i zajmuje 2 MB
 • Powinna być oglądana w rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 800x600, 16 bitowym kolorze, najlepiej w Internet Explorerze 4+
 • Przy przedstawianiu składni poleceń zastosowano następującą konwencję: czcionka pogrubiona - słowo kluczowe SQL, [ ] - część  opcjonalna polecenia, { } - fragment polecenia stanowiący jedną całość, | - oddziela opcjonalne części polecenia (wybrać można tylko jedna opcję) ,... - część polecenia przed przecinkiem można powtarzać.
 • Producenci oprogramowania bazodanowego stosują swoje własne rozwiązania i z tego powodu język SQL posiada kilka odmian. Wiele opisanych w pracy poleceń SQL nie jest uwzględniona w podstawowym standardzie SQL-92. Są one oznaczone znakiem # przy kategorii. Inne oznaczenia to D - instrukcja wykorzystywana w dynamicznym SQLu, I - instrukcja wykorzystywana interaktywnym SQLu, S - instrukcja wykorzystywana w statycznym SQLu
 • Podręczny słownik służy do szybkiego wyjaśnienia pewnych zwrotów związanych z zagadnieniem baz danych. Wystarczy ustawić kursor na link pisany kursywą.
 • Duży nacisk położony został na polecenia SQL stosowane w MS Access, ponieważ jest to najpopularniejsza aplikacja bazodanowa. O ile było to możliwe przykłady są dostosowane do Accessa.
 • Mechanizm wyszukiwania oparty został na komponencie programu MS Front Page 98. Jego działanie jest uzależnione od zapewniania odpowiednich warunków - wymagany jest tryb on-line (strony muszą znajdować się na serwerze wspierającym tzw. Front Page Extension) lub uruchomienie Personal Web Server firmy Microsoft.. Należy stworzyć nowy "Front Page Web" i przekopiować do niego całą zawartość katalogu "SQL" z krążka CD. W celu utrzymania wyglądu założonego przez autora należy skopiować zawartość katalogu "SQL\_Private\Kopia" do katalogu SQL, nadpisując zmodyfikowane przez Front Page' a pliki.
 • Wyszukiwanie słów jest nieco ograniczone z powodu pokrywania sie haseł SQL ze słowami zastrzeżonymi dla wyszukiwarki Front Page'a. Stąd nie można szukać takich słów jak: all, from, like, in etc...
 • Przy tworzeniu pracy wykorzystane zostały następujące aplikacje: Micrografx Picture Publisher 8, Adobe Photoshop 5, Microsoft Front Page 98, Microsoft Notepad, Macromedia Director 7 (prezentacja).
 • Bibliografia:
  - "SQL Język relacyjnych baz danych" przeł. Lech Banachowski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa1995
  - "SQL" Martin Gruber, Helion, Gliwice 1996
  - Pomoc z aplikacji MS Access 97
  - Materiały z sieci Internet
  Powrót