bok


Kategoria: Predykat

 OVERLAPS służy do określenia czy okresy czasu nakładają się na siebie. Zwraca TRUE jeśli nakładają się.


Składnia

wyrażenie1 OVERLAPS wyrażenie2

 

Objaśnienia

  • wyrażenie1, wyrażenie2 - wyrażenie składające się z dwóch elementów. Pierwszy musi być typu DATETIME i określa pierwszą graniczną datę, drugi typu DATETIME lub INTERVAL określający drugą graniczną datę. W przypadku gdy jest to INTERVAL, jego pola dodaje się do pierwszego elementu w celu otrzymania drugiej granicznej daty. 

 

Przykłady


(DATETIME '1998-12', INTERVAL '0002-02') OVERLAPS (DATETIME '1999-08', DATETIME '1999-06');


[sprawdza czy pierwsze wyrażenie czyli przedział czasu między 1998-12 a 2001-02 zawiera przedział czasu z drugiego wyrażenia czyli 1999-08 do 1999-06, zawiera a więc zwrócona zostanie wartość TRUE]
Powrót