bok


Kategoria: Funkcja matematyczna     #

Power zwraca  liczbę  podniesioną do potęgi. Wykładnik potęgi musi być całkowity.


Składnia

Power(m,n)

 

Objaśnienia

  • m - dowolna
  • n  - dowolne liczba całkowita

 

Przykłady

Power(3.2)

[Wynik=9]
Powrót