bok


Kategoria: Instrukcja   D

PREPARE służy do przygotowania instrukcji SQL.  W dynamicznym SQL instrukcje są tworzone w czasie wykonywania programu i przechowywane jako tekst w zmiennej znakowej. Instrukcja PREPARE konwertuje zawartość zmiennej na instrukcję SQL.  Można ją następnie wykonać instrukcją EXECUTE lub usunąć DEALLOCATE PREPARE.

 

Składnia

PREPARE  [ GLOBAL | LOCAL ] nazwa FROM zmienna

 

Objaśnienia

  • GLOBAL - instrukcja będzie miała zakres globalny, będzie widziana przez wszystkie inne instrukcje w sesji SQL
  • LOCAL - instrukcja będzie miała zakres tylko lokalny
  • nazwa - nazwa dla przygotowanej instrukcji
  • zmienna - nazwa zmiennej znakowej, która przechowuje tekst instrukcji SQL

 

Przykłady

  PREPARE LOCAL instrukcjaBartka FROM :SQLInstrukcja1;

[przygotowana zostaje instrukcja o nazwie 'instrukcjaBartka' ze zmiennej znakowej 'SQLInstrukcja1', nie będzie ona widoczna dla innych instrukcji]
Powrót