bok


Kategoria: Instrukcja

RENAME zmienia nazwę tabeli, zapytania, widoku lub innego obiektu.

 

Składnia

RENAME stara_nazwa TO nowa_nazwa

Objaśnienia

  • stara_nazwa - aktualna nazwa obiektu

  • nowa_nazwa - nowa nazwa obiektu

 

Przykłady

RENAME uczniowie TO studenci ;Powrót